Anadolu Birliği Partisi

Bölge Başkanları

BÖLGE BAŞKANLIK SİSTEMİ

Bölge Başkanlık Sistemi Ülkemizdeki coğrafi bölgeler 1941 yılında Birinci Coğrafya Kongresi tarafından Ankara’daki çalışmada belirlenmiştir. Bu kongre sonucunda ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması, dağların Anadolu’nun iç kısımlarını kıyılardan ayırması, iklim, ulaşım ve bitki örtüsü gibi kriterler dikkate alınarak Türkiye’nin coğrafi bölgeleri belirlenmiştir.

Anadolu Birliği Partisi de Bu 7 Bölgeye Bölge Başkanları Görevlendirmiştir. Bu Bölge Başkanları Aynı Zamanda Genel Başkan Yardımcılarıdır. Günümüzde Partilerin İlk Kuruluş Aşamalarında Genel Merkezlerin Baskıcı Zihniyetine Hepimiz Şahit Oluyoruz. Genel Merkezler İllere O Bölgede Yaşayan İnsanlar Kadar Hakim olamaz. Bu Nedenle Bölge Başkanları Yaşadıkları Bölgede Kimin verilecek Görevlerin Üstesinden Gelebileceğini Genel Markezden Daha İyi Bilmektedir. Atmalar Konusunda da Genel Merkezden Onay Almak Kaydı İle Bölgelerinde Tam Yetkiye Sahiptirler.

TOP